เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๖ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจโรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๖ พ.อ. คิมห์ อิทธิกุล รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้ทีมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมี แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.
ห่วงใย ใส่ใจครอบครัวกำลังพล "โรงพยาบาลอานันทมหิดลทำพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม เวชปฏิบัติการยุทธและการฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ ของ นพท. / นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๖ รุ่นที่ ๔๔
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนคนตาบอด และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี เพื่อการคัดกรองและลดความเสี่ยงของการเกิดโรค โดยมีผู้เข้ารับการตรวจจำนวน ๑๔๔ ราย ณ โรงเรียนคนตาบอด และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี ให้การต้อนรับรองผู้ช่วยทูตประจำหน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

 


ติดตาม Line Official

โรงพยาบาลอานันทมหิด

เพิ่มเพื่อน

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | SPEC | ขอบเขตของงาน (20-09-66)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (13-09-66)
ยกเลิกประกาศ | ประกาศจัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | SPEC | ขอบเขตของงาน (07-09-66)
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | SPEC | ขอบเขตของงาน (22-08-66)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (16-08-66)
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เครื่องล้างภาชนะแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง | ราคากลาง | SPEC | ขอบเขตของงาน (11-08-66)
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๑๕๐ ปอนด์ จำนวน ๓ เครื่อง | ราคากลาง | SPEC | ขอบเขตของงาน (11-08-66)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ สป.สาย พธ. เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๑๕๐ ปอนด์ จำนวน ๓ เครื่อง (07-08-66)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย (07-08-66)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๑๕๐ ปอนด์ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28-08-66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เครื่องล้างภาชนะแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(28-08-66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงส่วนบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (13-07-66)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (12-07-66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(02-05-66)

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**

**VDO แนะนำ โรงพยาบาลอานันทมหิดล**