เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๖ พ.อ. คิมห์ อิทธิกุล รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ คณะแพทย์จากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้มาบริการตรวจรักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี และ จว.ใกล้เคียง เพื่อเป็นการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการรอคิวในด้านการรักษา ณ ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๖ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธ.ค.๖๖ (วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ)เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมี พล.ท. ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.หน่วยทหาร ข้าราชการ และพลเรือน ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ บก.ศป.
เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๖ พ.ท. คนึง สัสดี หน.ผธก.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค. โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือน ในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๖ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ น้ำค้าง แสงดารา มารดา ร.ท. สุดเขตร แสงดารา ผบ.มว. รถยนต์พยาบาลขนาดใหญ่ สังกัด ร้อย. รถยนต์พยาบาล พร้อมมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัว ณ วัดดงสวอง (เก่า) อ.เมือง จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๖ พ.อ. ชาลี ตรองพาณิชย์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานบรรยายทางวิชาการเนื่องใน “วันโรคตับ และทางเดินอาหาร” โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้ และยังมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ GAAD SCORE โดยมี แพทย์ พยาบาล ลุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฎ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๖ พ.อ. ธีรพร คัมภีร์พันธุ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า“ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายอำพล อังคภากรกุล ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมพิธี ณ วัดเสาธงทอง ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุร
เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๖ พ.อ.ธีระวัฒน์ ญาณศิริ ผอ.กอธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ศฝยว.ทบ. ครบรอบปีที่ ๓๒ โดยมี พล.ต. สรายุทธ เทพแจ่มใจ เสธ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ ศฝยว.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๖ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.

 


ติดตาม Line Official

โรงพยาบาลอานันทมหิด

เพิ่มเพื่อน

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | SPEC | ขอบเขตของงาน (20-09-66)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10-10-66)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (03-10-66)

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**

**VDO แนะนำ โรงพยาบาลอานันทมหิดล**