เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๗ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชนบริเวณลานเอนกประสงค์หมู่บ้านโนนหัวช้าง เพื่อให้บริการประชาชนใชัเป็นจุดพักรถและสอบถามเส้นทางระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ลานเอนกประสงค์หมู่บ้านโนนหัวช้าง ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๗ พ.อ. กฤษฎา หินเกิด ประจำ พบ. ช่วยราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จว.ลพบุรี โดยมี นายวชิระ เกตุพันธ์ รอง ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพลเรือน ร่วมพิธี ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๗ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
ผอ.รพ.อ.ป.ร. ตรวจเยี่ยม พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ.
พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการฝึกอบรมของ นนส.ทบ.เหล่า พ. รุ่นที่ ๒๗/๖๖ ทั้งยังนี้ได้กล่าวให้โอวาทและสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง กับกำลังพล และ นนส.ทบ.เหล่า พ. รุ่นที่ ๒๗/๖๖ ณ บก.พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ.
สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๗ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และครอบครัว ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ รพ.อ.ป.ร. และพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา และอดีตผู้บังคับบัญชา รพ.อ.ป.ร. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลัง รพ.อ.ป.ร. เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี พล.อ.รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร อดีต ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๗ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันสถาปนา พล.ป. ครบรอบปีที่ ๔๑ โดยมี พล.อ. พนา แคล้วปลอดทุกข์ เสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ บก.พล.ป. ค่ายสิริกิติ์ จว.ลพบุรี
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๗ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว รพ.อ.ป.ร. เนื่องในวันสงกรานต์ รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี คณะผู้บริหาร คณะแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.อ.ป.ร. ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๗ พ.อ. สราวุฒิ ปราชชญากุล ผอ.กกว.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเนื่องในวันจักรี ระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมี นาย อำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและกล่าวถวายอาเศียรวาทราชสดุดี พระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จว.ลพบุรี

 


ติดตาม Line Official

โรงพยาบาลอานันทมหิด

เพิ่มเพื่อน

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 

ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอาหาร (03-04-67)
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (19-03-67)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06-03-67)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-01-67)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ สาย ยย.งานช่างไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09-04-67)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณด้านหน้าหอบรรยายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09-04-67)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป. ใช้สำหรับบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09-04-67)

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างทำของ / จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19-04-67)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อจัดซื้อ สป.สาย ยย.ใช้ในงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11-04-67)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อจัดซื้อ น้ำยาล้างภาชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11-04-67)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ต่อเติมที่จอดรถเข็นและเปลนอนผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11-04-67)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11-04-67)

 

  • ** ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี **

**VDO แนะนำ โรงพยาบาลอานันทมหิดล**