๖ ม.ค. ๖๗ วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครอบรอบปีที่ ๘๖

วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครอบรอบปีที่ ๘๖
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทาน ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ถวายเบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบ ๘๖ ปี โดยมี พลตรี ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วยข้าราชการ แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอานันทมหิดล หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 • 1ACA7224-D21E-4C16-BE81-DE1EE6FCDC03
 • 1B632876-CE44-4D8C-8FED-600250041F40
 • 85ECD305-AD61-4C2F-8643-01FE18E30478
 • 5612FEB2-EC46-4D3A-9ACD-EFA5F3DBB48C
 • 5981DF8A-E470-49FD-A931-04BEA6F170E5
 • 088677B5-0386-4C16-A8C2-8CA65675C861
 • 3717620D-1987-4375-8B56-8ECE4814353A
 • AC42E627-9F59-45D0-9652-8C698A184936
 • AE77795A-6111-4E84-B1E8-93D67FDA87FE
 • B313E698-1E65-4B26-884C-D3A5A85CA875
 • C6B9ECB5-66FF-4D83-AE36-82E5B7723614
 • C52FAAC6-7326-4256-907C-A4A79AA45DF3
 • D5E9BD52-8F1F-4A35-895A-A69038270834
 • F20090A0-C652-424F-851A-8126DBD81F07