๖ ม.ค. ๖๗ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รพ. อ.ป.ร.

เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๗ พล.ต. ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง จก.พบ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รพ. อ.ป.ร. ครบรอบปีที่ ๘๖ โดยมี พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. คณะผู้บริหาร คณะแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • 0AEC8466-BB38-40D5-BC35-5D71F4722701
 • 0D9276F7-AFB5-4AFE-966D-91672A9FD5B4
 • 0E98FEA6-1CD2-4C54-80AA-49625EEDCEFC
 • 8E34DF4C-C6AF-4E4C-89C9-87A14053C0D8
 • 25DF2753-2305-4740-A37D-79CF48F27D9C
 • 464FA738-14EB-4661-A8A8-D9681B22B84D
 • A279DF1B-B00A-44F2-9C14-935B3A212346
 • B3BE22F9-4002-4B5E-B97D-D3687EBA30A1
 • BA85AE49-C77C-4203-AAE8-C43960ECF3BA
 • BD7B8B8E-2749-4E06-8717-253E9D15CD6B
 • C8C49627-86ED-4C0C-9216-5DE8B6EF9F79
 • C98CFCF7-4970-411B-BB2E-EF998C19D68E
 • D6D02720-9C7B-4110-BF58-1D7D95BE0939
 • ED3E584A-47E4-4132-AC03-B3C5E842EBB7
 • FA3B6D22-DFA1-445E-94B3-185BE4CABD7D
 • 5B357960-86DD-4035-BD56-623844EBA202