๑๒ ม.ค. ๖๗ พิธีวันคล้ายวันสถาปนา รพศ.๒ ครบรอบปีที่ ๕๕

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๗ พ.อ. อนุพงษ์ เดชศิริ ผอ.กสน.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา รพศ.๒ ครบรอบปีที่ ๕๕ โดยมี พ.อ. เธียรทรรศน์ ศุภประเสริฐ รอง ผบ.ศสพ. เป็นประธานในพิธี ณ บก.รพศ.๒ ค่ายเอราวัณ จว.ลพบุรี