๑๑ ม.ค. ๖๗ กิจกรรมเสนาสัมพันธ์ลพบุรี ครั้งที่ ๕

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๗ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร.ร่วมกิจกรรมเสนาสัมพันธ์ลพบุรี ครั้งที่ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประสานงาน พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ของหน่วยทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ตามนโยบาย ทบ.ณ สโมสรนายทหาร มทบ.๑๓
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5