๑๐ ม.ค. ๖๗ โครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ชวนขยับนับก้าว ซีซั่น ๒

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๗ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดโครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ชวนขยับนับก้าว ซีซั่น ๒ เพื่อเป็นการชักชวนให้กำลังพลหันมาออกกำลังกายและดูแลสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรง โดยมี ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.