๑ พ.ย. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. จัดชุดแพทย์และเจ้าหน้าที่ ตรวจคัดกรองทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ ๖๖

รพ.อ.ป.ร. จัดชุดแพทย์และเจ้าหน้าที่ ตรวจคัดกรองทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ /๖๖
เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๖ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชุดแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.อ.ป.ร. ออกปฏิบัติงานตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ ซักประวัติและทำการตรวจคัดกรองโควิด-19 ( ATK ) เป็นการคัดกรองและคัดแยก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 ในกลุ่มทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๖ พร้อมกันนี้ ได้จัดตรวจคัดกรองสุขภาพกาย และสุขภาพจิต จัดชุดปฐมพยาบาลและรถพยาบาล เพื่อสนับสนุน มทบ.๑๓ ในภารกิจรับ-ส่ง พลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๖ ให้กับหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ มทบ.๑๓
 • 13C04710-206F-4254-B206-95032282F32D
 • 359AE9F8-65DF-4B2E-A1B1-EBCBD5BAC288
 • 418F2741-D407-4AD9-B443-2111467DCA50
 • 36936B5F-0E1F-49A7-953A-C9E604717C32
 • 61040F24-93B6-4898-84D8-DDF8EA03F14E
 • A266CD69-E85D-4C5E-8B5D-B0A4202AC37D
 • C63BE4AF-211E-46CC-B107-BE882C33CF67
 • C0186F99-9511-4851-BEA4-B7C94EEABD0B
 • E0C8FD8F-122B-4A33-9CA8-911000DE3B71
 • E6B7C54C-68CF-4ABD-8F0C-B77A8C1FB310
 • F8E67F0D-7F91-4D24-B952-EB4AE185DF9B