๘ ต.ค. ๖๖ ปั่น ปันไม้ เพื่อแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๖๖ พ.อ. อนุพงษ์ เดชศิริ ผอ.กสน.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรม “ปั่น ปันไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบ ๖๐ ปี โดยมี พล.ท. มานะพล เล็กสกุล จก.พบ. เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะทศมินทราภิรมย์ จว.ปทุมธานี
  • 1AFEF7E6-C4D2-432E-AC00-A77E55376DFE
  • 94AEE3FA-3F51-4883-BE65-99D98060CCD0
  • 500ADF5F-861A-4967-A02E-2F6316344CAC
  • A8DA0749-E478-4BF8-8CC8-9740E3B742D1
  • CB3E40EB-8461-4BBF-81B7-DE9B1E02644E
  • F5D7D62F-135D-494D-9012-A6D6FCE8A2D2
  • F53528BA-17EA-415D-871C-0C85A882C249