๓๑ ต.ค.๖๖ ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๗ ให้กับกำลังพลในพื้นที่ จว.ลพบุรี

ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๗ ให้กับกำลังพลในพื้นที่ จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๖ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ ที่ออกบริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับกำลังพลของหน่วย พล.ป. เพื่อเป็นการคัดกรองสุขภาพและกำลังพลสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตน พร้อมทั้งยังให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันการเกิดโรคให้กับกำลังพลกลุ่มเสี่ยง ณ สโมสรนายทหาร พล.ป.
 • 4F7A6A0B-0846-46DF-B3B6-5C43594CF832
 • 7E47A13F-E9FB-4E1E-A2F5-8BDA23C38797
 • 29F15F48-EC39-4B96-AE8C-08FFBD16BB21
 • 82D9653F-19B2-420D-9961-3D2EA27BE449
 • 628C5427-BEAB-4525-B73A-5ECA84AEEF91
 • 952F8ADA-4882-45A1-84FC-9AAF864E5E7B
 • 793131D1-ADAB-498A-9FD0-4FF1A2D95E9A
 • 950100AB-E6D8-4D1C-9D65-B71C08D0B1DB
 • B11F97D4-388F-4E50-BB37-DBD6D772F960
 • C5B95CC3-1CEB-4D15-8C69-FA1E1734A27F
 • FE7B531F-1059-421F-B395-4D2DDC24039F
 • FF00D732-6F75-4C8B-948D-5AB52B0774AB