๓๐ ต.ค. ๖๖ พิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.

พิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๖ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. ผลัดที่ ๒/๖๔ ผลัดที่ ๒/๖๕ และผลัดที่ ๑/๖๖ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ประเภทที่ ๑ โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.
 • 0E314B9E-31AE-41B3-8E1A-794D47D912F8
 • 3E20D43F-A27A-4C9B-9F4E-636571E7D1F3
 • 9BBC94DE-877E-47E1-A3F5-BB24F65F6389
 • 349FBCC0-03AD-44CB-9B45-1FB29B66678D
 • 0474CFEE-27CB-4A43-96D6-0F1B99A5DC06
 • 3837EE65-810F-434F-8F49-2862D8DFA520
 • 672843E4-30C2-4D74-B680-6C3A4F746833
 • C2AFEC27-13A9-4C96-85A9-D23E496AA393
 • D26A30E7-35ED-40FC-AF0F-64D5ADE9D068
 • DCDB17C3-FA49-42D9-829F-7CA92E08F900
 • F72DA74D-C447-4CF1-95DB-C816020AA321