๓ ต.ค.๖๖ จัดพิธีแสดงความยินดีกับ พลตรี ณัฐนนท์ ภุคุกะ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๖ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดพิธีแสดงความยินดี กับ พลตรี ณัฐนนท์ ภุคุกะ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล โดยมี พันเอก คิมห์ อิทธิกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการร่วมแสดงความยินดี ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล