๒๕ ต.ค.๖๖ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา นนส.ทบ. เหล่า พ. หลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน รุ่นที่ ๒๖

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา นนส.ทบ. เหล่า พ. หลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน รุ่นที่ ๒๖
เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๖ พล.ท. มานะพล เล็กสกุล จก.พบ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา นนส.ทบ. เหล่า พ. หลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน รุ่นที่ ๒๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. และคณาจารย์ รร.สร.พบ. ร่วมพิธี ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
 • 0E311B98-952B-4E6C-A771-7F752B6E1A4F
 • 9CFF322B-4EBE-45DB-86D2-66210058553D
 • 61C8498A-27F6-4E6E-BC70-167479513390
 • 71BA7F67-6861-4E8A-A34D-5A01AFDB84E9
 • 76A9ED3F-5B87-4E73-B5B4-07ADA5BBD9D0
 • 82D27B9F-C52A-45B4-AE8E-20D7FAB6DB2F
 • 0213039E-D7E9-4A9C-8D45-8641BC497893
 • 371914BE-A06C-49C6-B6D0-BBFEC876A4D6
 • A5AC8EC1-30B7-42EA-BD03-21B952028F23
 • AB64FA50-4C46-4F2D-8E8A-012D492B577A
 • AFED2313-C27D-4C43-8DA1-DD9DC720A4AE
 • F17F6815-27AA-4DEB-BA8B-C2550BF7E6F7