๒๓ ต.ค.๖๖ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๖ พ.อ. ยุทธสาร โกศลยุทธสาร ผอ.กตร.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือน ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง จว.ลพบุรี