๒๑ ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

๒๑ ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๖ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงอุทิศพระองค์ทุ่มเท ให้แก่ แพทย์ พยาบาล และงานด้านการสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย ให้เข้าถึงในด้านการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพ ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ กิจกรรมการประเมินภาวะสมอง/ภาวะซึมเศร้า การตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน การพยาบาลผู้ป่วยสวนหัวใจ และสอนการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร.
 • 8F23E486-D76E-4D72-9B49-9E8BB3E228FF
 • 89347FBB-8D20-454F-8F57-AC9153A1D497
 • 2540A874-05FE-4693-A8D5-69F8F4E7632E
 • 43F9B373-14FC-44DB-811C-8AC34CF91F38
 • 5F9D220A-1A10-4B2D-AD20-1867A1B9D386
 • BF76042B-ECC9-4E63-AA81-1C4897C5E836
 • C4CB985F-B257-44B9-A2D3-4483C056A232
 • E89AE50F-0425-4D21-B3E0-337016E14DA5
 • 1B470E2F-378B-4D40-91F5-4DC016228EA4
 • 7E9DEA83-ACE2-4E0D-BE95-B2277086CFBA
 • 795E008D-43A1-4D9A-B7FF-8D0EF5DCD4B5
 • 2F1B4C37-4722-4E55-9766-94341DC1F78A
 • F86BB5C2-64D0-46BE-B144-A2BEFC19C383