๑๘ ต.ค.๖๖ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเปิดอาคารใหม่ ๓ ชั้น รพ.ค่ายสุรสีห์

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๖ พล.ท. มานะพล เล็กสกุล จก.พบ. เป็นประธานพิธีเปิดอาคารใหม่ ๓ ชั้น รพ.ค่ายสุรสีห์ โดยมี พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชา รพ.ค่ายสุรสีห์ และ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธี ณ รพ.ค่ายสุรสีห์ จว.กาญจนบุรี
  • 710060 0
  • 710061
  • 709754 0
  • 709929 0
  • 709757 0
  • 709937 0
  • 709944
  • 709959
  • 709962
  • 710049