๑๑ ต.ค. ๖๖ พิธีแสดงความยินดีแก่กำลังพล รพ.อ.ป.ร. ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๖ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่กำลังพล รพ.อ.ป.ร. ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร หน.นขต. ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
  • 2D82ADD4-EF21-41C1-9F50-E4685D02B26F
  • 4C0B666C-2EA9-4061-BFBA-638356579D9E
  • 9C19E0F4-D927-4903-98DA-E0DF4515FC5F
  • 42EF7B9E-629E-4E13-938C-0D2AD3EF3754
  • 45F76514-ECBD-485D-A240-575077D8A6E1
  • 70672356-62AA-4A7E-9754-EAB3FAF7074F
  • DFC3C4A0-20CC-4769-8C52-07BC95AB4D96
  • 1
  • 2