๑๐ ต.ค. ๖๖ พิธีแสดงความยินดี และประดับเครื่องหมายแทนเครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายสังกัด

พิธีแสดงความยินดี และประดับเครื่องหมายแทนเครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายสังกัด ให้กับข้าราชการสังกัด พบ.
เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๖ พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีแสดงความยินดี และประดับเครื่องหมายแทนเครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายสังกัด ให้กับข้าราชการสังกัด พบ. ที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น โดยมี พล.ท. มานะพล เล็กสกุล จก.พบ.เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม รร.สร.พบ.ชั้น ๒ กรมแพทย์ทหารบก
  • 3EE5136E-3451-4FEF-BD9A-3C79FE74D62A
  • 7B96555C-730E-4203-9101-783CCC7597C7
  • 66AA19AC-366D-430B-8E93-7F4BA04D67C2
  • 2263A547-D1A9-485D-8546-1C0492B8B731
  • 49313E10-B665-47DA-BD34-DA2D2764A19C
  • A099B036-B9DE-49BE-992C-CA067114621A
  • EA4DCF86-CCA9-479D-82A2-3FD7B14ECCC7
  • EA9ADA0C-E1D5-4940-88A9-0D2B77D50D08
  • EA86978B-1BCF-4916-8B36-D817AA859E25