๑ ต.ค. ๖๖ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ พ.อ. สราวุธ ปราชชญากุล ผอ.กกว.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รอง ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อ.เมือง จว.ลพบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7