ผอ.รพ.อ.ป.ร. เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๖ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

พล.ต. ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๖ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร. และหน่วยฝากการบังคับบัญชา ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ต.ค. ๖๖ ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.