๕ เม.ย. ๖๖ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของชุดแพทย์ที่ออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน ทภ.๑

เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของชุดแพทย์ที่ออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน ทภ.๑ ในภารกิจการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี
  • 2A28D6B7-EAA0-4BF9-A947-911CA5C29123
  • 9A52E506-AEC2-47F7-964C-751D514D700E
  • 777A1B42-2B19-4086-98BE-48F5C036DF3E
  • 2241DDA5-6EDB-4DF0-8797-3C7F10FB07C8
  • 8976B5B3-989E-4FE2-9CE2-CF2DA4C424ED
  • 71932083-7314-4E2C-94E8-BC527EAA9C4F