๒๙ เม.ย. ๖๖ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๖ พ.อ. ธีรวัฒน์ ญาณศิริ ผอ.กอธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เม.ย. ๖๖ โดยมี นาย อำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ วัดป่าเทพเนรมิต ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จว.ลพบุรี