๒๐ เม.ย. ๖๖ พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • 3F734625-28B1-48EC-8ED0-0464FBCC910F
 • 13C0A9F8-5F31-4EB8-82DE-348E76F48D80
 • 59C086AB-5CB3-49AF-AC15-C51413B125B2
 • 69CD0286-9251-42E5-B1A4-AC9288674DBA
 • 88E608A1-5811-43E8-8211-B44970BD9F50
 • 99A5D222-30D7-44DB-83A2-42367B1FFF29
 • 574CEDF6-7495-486E-AAF0-7106033FB9F8
 • 2724325D-1F31-4B56-8800-A6D047921C5B
 • AABBE2A5-05BA-421B-A640-04D8FB1312B5
 • B42735C9-F35D-48A0-B0F9-E3E826E3D943
 • BC8A75BC-3AF8-4762-99AB-2051A5DFD10C
 • D381AD3E-8BD6-4CBE-82A8-22A569E513EF