พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร.

พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดค่าครองชีพ ให้กับครอบครัวกำลังพล รพ.อ.ป.ร. โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • 0EB93D87-AC79-4144-881B-41E5104F7908
 • 4FBA46D5-0F38-4B8D-A4EB-47298A3EF1F3
 • 5A0EBEBC-4164-4E2C-BD52-E2C52A8F8B84
 • 5F7AFD10-86D9-4E46-83B7-FB34F99FBC6A
 • 176CB4A4-0C40-4468-AF03-97911B04FA63
 • 3844CCDA-5052-40D7-A847-294DF1F7C179
 • 61535991-4268-4F7F-849F-9DBC598E8924
 • A4888BB8-9D06-4DAC-81AD-1529BC2A6D18
 • D45FADBB-2EB0-49DA-A7BD-DD88E7307C63
 • DF340278-8A2E-4A7F-9B5D-836AFCC3A407
 • DFA67425-2D56-4E07-A2F6-85BE856241D4