พิธีมอบรางวัลโครงการเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพในกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๕ ปี รพ.อ.ป.ร.

พิธีมอบรางวัลโครงการเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพในกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๕ ปี รพ.อ.ป.ร. ( ANAN RUNNING 2023 )
เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานมอบรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพในกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๕ ปี รพ.อ.ป.ร. ( ANAN RUNNING 2023 ) ที่มีจำนวนระยะทางสะสมสูงสุด จำนวน ๒๐ นายแรก ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
  • 1C69532D-8F89-41DA-B56D-BB4B7142ACD6
  • 7DB16196-F945-4B12-B2A6-ADCE9DE249BD
  • 8F49318A-C0D0-4B78-9207-E06083E49FF9
  • 9C907C63-F369-430D-A21E-C5EE470E75ED
  • 031C937A-28C8-46A9-A677-E0D772210C2F
  • 4719ED1D-AA63-41D2-AFD8-21F75D9C379C
  • B1DC751E-F17A-41DB-85E9-2E4FF8E691E5