พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๖

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว รพ.อ.ป.ร. เนื่องในวันสงกรานต์ รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พ.อ.หญิง ศิรินิตย์ เติมเกาะ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.อ.ป.ร. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • 7CEBD61F-624B-482F-8CC4-3437458F2AEE
 • 8D6FE0E1-6A3E-4BE7-BD30-A2D266A271A8
 • 53FDD1C6-73EB-4E1A-B6DF-6A130B5D406E
 • 490D4687-D8A1-4CF3-843F-5C51F4FE943B
 • 854B6A99-FF3C-4D7D-BDB8-1B377B6983E4
 • B363352F-9EDD-40B8-8743-8BF02B987D66
 • C92841E9-0D10-4880-856F-35D38F22152F
 • C8065916-67F0-4C21-95FE-E6536CB5C5A6
 • CB8FAC34-A44F-4D45-B977-C25EC6EFE91C
 • F8B56503-C4EC-48D2-8C65-2869877EFA9C
 • F223EE00-ED24-4F5B-B6C7-DE8C7A46F5B3
 • FD1BE739-A05D-4CB7-85E6-04EE4C3E0F37