๘ ส.ค. ๖๖ พิธีวางพวงพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ ๑๓๖

เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๖ พ.อ. ธีรพร คัมภีร์พันธุ์ ผอ.กสฟท.รพ.อ.ป.ร. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ ๑๓๖ โดยมี พล.ท. พรมงคล พึ่งเสมา ผบ.ศอว.ศอพท. เป็นประธาน พร้อมด้วย ผบ.หน่วยทหารใน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ พระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พล.ป.