๗ ส.ค. ๖๖ วันรพี ๖๖ เพื่อน้อมรำลึกแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๖ พ.ต. วัชรพงษ์ โพธิ์ช่วย นธน.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี "วันรพี ๖๖" เพื่อน้อมรำลึกแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ณ บริเวณด้านหน้าศาล จว.ลพบุรี
 • S 4808827 0
 • S 4808829 0
 • S 4808830 0
 • S 4808831 0
 • S 4808832 0
 • S 4808833 0
 • S 4808834 0
 • S 4808835 0
 • S 4808836 0
 • S 4808837 0
 • S 4808838