๒๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน รร.พิบูล

เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน รร.พิบูลวิทยาลัย เพื่อเป็นการคัดกรองโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค โดยมีผู้เข้ารับการตรวจจำนวน ๙๕๕ ราย ณ รร.พิบูลวิทยาลัย