๑๑ ส.ค. ๖๖ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนของหมู่บ้านเขาสามยอดพัฒนาและ นำกำลังพลจิตอาสา รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ เทศบาลเมืองเขาสามยอด มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนของหมู่บ้านเขาสามยอดพัฒนาและ นำกำลังพลจิตอาสา รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ หมู่บ้านเขาสามยอดพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค. ๖๖ ณ หมู่บ้านเขาสามยอดพัฒนา ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี