๑ ส.ค.๖๖ พิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๖๖

พิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๖๖
เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๖ พ.อ.หญิง มณีจันทร์ พัฒนพัชร ช่วยราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๖๖ โดยมี นาย อำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ใน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • 0B43EBA2-BEA8-4A87-9D12-F9F6C5C20681
 • 3D828F24-A233-4D9C-A1FC-26C43EC5B6E9
 • 3DF65480-642F-4BEC-9067-4A39ECE191C5
 • 5D0F870D-70D7-49C4-8D80-D95541A31363
 • 6B4C0001-2CD0-48B1-BF01-D5B776B358A8
 • 735E20B0-1135-4652-913F-4C33D210CE77
 • 746D45EC-E3A1-4AF7-A08A-E35960858E80
 • 59964AE8-AA78-490E-B88C-6149753A93D4
 • C59E1467-9ADC-4C08-8611-1ADD1CFD4BCC
 • F1B67B43-681C-422F-A922-00C8565EDAAF
 • FF9136EB-9F28-4E36-B3E5-933DCAD8AD73