พิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวทหารกองประจำการ กองทัพบก

พิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวทหารกองประจำการ กองทัพบก เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวทหารกองประจำการ กองทัพบก ให้กับครอบครัว พลทหาร ชัชฎา เงินมาอยู่ ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๖ สังกัด ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. ด้วยความร่วมมือของ รพ.อ.ป.ร. และเทศบาลเมืองเขาสามยอด เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแช่มบ้านพักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาอยู่ในสภาพใช้การได้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยและปฏิบัติตามนโยบายของ ทบ. โดยมี คุณสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. หน.ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ ๑๐๓/๙ ม.๖ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี