พิธีปิดการฝึกภาคสนามหลักสูตรนายสิบอาวุโสเหล่า พ. รุ่นที่ ๖๗

พิธีปิดการฝึกภาคสนามหลักสูตรนายสิบอาวุโสเหล่า พ. รุ่นที่ ๖๗
เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ได้รับมอบหมายจาก ผบ.รร.สร.พบ. ให้เป็นประธานพิธีปิดการฝึกภาคสนามหลักสูตรนายสิบอาวุโสเหล่า พ. รุ่นที่ ๖๗ โดยมี คณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. คณาจารย์ ร่วมพิธี ณ สนามฝึก พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ.
  • 6BBE8FC3-5AFC-4844-BC20-318DC690AADB
  • 6E761200-8DB7-46EC-BB5B-D1A4C2F3B72D
  • 6FDA98AE-7146-43A2-9467-183B28431ED5
  • 64CACC0A-E251-4283-8418-9471CD3F1F17
  • A2193371-DFE1-4264-BC70-80BC51119794
  • D6883621-1C7D-46C3-A131-DBED39B7831F
  • E3679646-E4C4-431E-8158-B8ABDFBFD1D8