ตรวจเยี่ยมและปิดการฝึกภาคสนามหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ ๗๔

ตรวจเยี่ยมและปิดการฝึกภาคสนามหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ ๗๔
เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๖ พล.ต. เกษม ภิญโญชนม์ รอง จก.พบ. รักษาราชการแทน จก.พบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและปิดการฝึกภาคสนามหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ ๗๔ โดยมี พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามฝึก พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12