๘ ม.ค. ๖๖กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ ม.ค. เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี