๘ ม.ค. ๖๖ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๖๖ พ.อ.สราวุธ ปราชชญากุล ผอ.กกว.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ ม.ค. โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี เป็น ประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ วัดกลาง ต.บางขันมาก อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • S 56254523
 • S 56254525
 • S 56254526
 • S 56254527
 • S 56254528
 • S 56254529
 • S 56254530
 • S 56254531
 • S 56254532