๒๖ ม.ค. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๖ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ละออง รอดสาย มารดา พ.อ.อนุพงษ์ รอดสาย ผอ.กสน.รพ.อ.ป.ร. พร้อมมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัว ณ วัดพลับพลาชัย ต.คลองกระแชง อ.เมือง จว.เพชรบุรี