๒๖ ม.ค. ๖๖ พิธีวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สงครามพิเศษ ครบรอบปีที่ ๕๗

เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๖ พ.อ.คิมห์ อิทธิกุล รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สงครามพิเศษ ครบรอบปีที่ ๕๗ โดยมี พล.อ.ปมุข อุทัยฉาย อดีตผู้บังคับบัญชา ศูนย์สงครามพิเศษ เป็นประธานในพิธี ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
 • S 56598719
 • S 56598721
 • S 56598722
 • S 56598723
 • S 56598724
 • S 56598725
 • S 56598726
 • S 56598727