๒๔ ม.ค.๖๖ พิธีลาสิขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๖ พ.อ.ธีระวัฒน์ ญาณศิริ ผอ.กอธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีลาสิขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานพิธี ลาสิขา พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนร่วมพิธี ณ วัดชีป่าสิตาราม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จว.ลพบุรี ซี่งทาง จว.ลพบุรีได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูปฯ เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๖ ณ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมืองจว.ลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการบรรพชาอุปสมบทจากทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๕๑ รูป
 • S 56582163
 • S 56582165
 • S 56582166
 • S 56582167
 • S 56582168
 • S 56582169
 • S 56582170
 • S 56582171
 • S 56582172
 • S 56582173
 • S 56582174
 • S 56582176