๑๓ ม.ค. ๖๖ พิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมรบพิเศษที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๕๔

เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๖ พ.อ.ธีรพร คัมภีร์พันธุ์ ผอ.กสฟท.รพ.อ.ป.ร. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมรบพิเศษที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๕๔ โดยมี ผบ.หน่วยทหาร ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ กองบังคับการ กรมรบพิเศษที่ ๒
 • S 56361083
 • S 56361085
 • S 56361086
 • S 56361087
 • S 56361088
 • S 56361089