พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๖ พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ. ปฏิบัติหน้าที่ ประธาน CUP รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จว.ลพบุรี