๓๑ มี.ค. ๖๖ มอบในประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (CFGT) และ ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน (HAS)

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖ เวลา ๑๐๐๐ กวป.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ สสจ. ลพบุรี มอบในประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (CFGT) และ “ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน (HAS)” ให้แก่โรงประกอบเลี้ยงทหาร และโรงอาหารโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ หน่วย ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ทหารไทยและครอบครัวแข็งแรง ให้แก่หน่วยทหาร ในพื้นที่ จว.ลพบุรี โดยมี พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธี ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.