๓๐ มี.ค. ๖๖ พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร.

เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๖ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • 4FEC4787-708F-4C9F-B20E-2BB9B591AC4B
 • 5A70AD2F-98AF-40BE-BECB-65039C690EDB
 • 6A679F5E-7BA8-48C6-87CE-0C75790AE53C
 • 8A5C6FAC-2816-430F-AEBA-B7BF4764693D
 • 8C769C59-D852-407E-9985-085E1087298E
 • 159A0C67-D003-4C8A-9CB5-7F73197C021B
 • 907F875A-B916-4C1F-A7F1-3E8C4EBCD6F2
 • 8751F014-C7B6-42FD-B5CD-7E92F008DEF3
 • 988795EB-A8A4-47D2-A21A-BBE814FCF429
 • 60712767-6CEA-4F55-A5AC-81A4E22D0156
 • C2770DDB-DA24-42CC-A6FA-9F3AB8D553F9
 • D1106D94-7013-451D-9E7A-9D401FB26209
 • D08888C4-6A53-4388-AF03-4694200FEB6F
 • EB87D1F9-0C33-4744-BD0B-C0F38DF09575