๓ มี.ค. ๖๖ พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน

เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๖ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • S 57638963
 • S 57638965
 • S 57638966
 • S 57638967
 • S 57638968
 • S 57638969
 • S 57638970
 • S 57638971
 • S 57638972
 • S 57638973
 • S 57638974
 • S 57638976
 • S 57638977
 • S 57638978
 • S 57638979