๒๙ มี.ค. ๖๖ โครงการสร้างความผูกพันและความสุขแก่กำลังพล ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน

เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความผูกพันและความสุขแก่กำลังพล “ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน” เพื่อให้กำลังพล รพ.อ.ป.ร. มีความสามัคคีกันทั้งใน และระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เป้าหมายและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ที่เข้าทำงานใน รพ.อ,ป.ร. ห้วงปี ๖๓ -๖๕ ร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ นาย ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
 • 0A499E1E-FFDB-4EE8-A75D-20E7BE3C890E
 • 04DDE2AE-BED1-452C-A16E-B64D8E75E4D5
 • 35E77B94-39E2-47EF-B752-6D5C899CDE84
 • 67A117E5-18B6-4CBE-A1FD-B7ECB3B286AD
 • 96F9DDA4-216C-49EC-8F85-BE3F792D3187
 • 502E97F7-9B10-46E0-9174-1E03DEB5D39B
 • 734F0148-82CB-40A4-B68D-6EF7508BF897
 • 32975FAB-27D7-495B-BC49-2547BA26E916
 • E911C8F1-B551-4B1C-AC5D-C39D8C5A5136
 • E5582077-F1A1-4584-895F-7B6C6678959A
 • ECEE7DE4-6C10-451F-8414-67903598A2D7