๒๑ มี.ค. ๖๖ รพ.อ.ป.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๖ พ.อ. คิมห์ อิทธิกุล รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นาง สงวน สายบัว มารดา นางอรอนงค์ สายบัว ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟู .รพ.อ.ป.ร. พร้อมมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัว ณ วัดถนนใหญ่ ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จว.ลพบุรี