๒๐ มี.ค.๖๖ พิธีเปิดการประชุมวิชาการกองศัลยกรรม รพ.อ.ป.ร. เรื่อง Ostomy & Wound Care

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๖ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการกองศัลยกรรม รพ.อ.ป.ร. เรื่อง Ostomy & Wound Care โดยมีวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฎ์ รพ.อ.ป.ร.