๑๕ มี.ค. ๖๖ พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรที่สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๖ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรที่สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับ บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำสังกัด รพ.อ.ป.ร. โดยมีคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
  • 0B34B4BB-7A23-4C4F-AC03-7C8F860595B5
  • 4FB616F2-0A07-40CC-A72D-D7389C13FD26
  • 70C8D489-2306-47F5-9B06-750EDEDD2E56
  • 688854EE-7654-42A7-A24C-4DA9D770966B
  • 6123768C-FE3A-4815-B9C3-8006A6EF7A9B
  • AFB22D46-BD2D-4FF1-966F-305DBAA12973
  • C05FF029-B2C6-40CF-87D2-853E1AC7CF0B