๑๔ มี.ค. ๖๖ Re- accreditation ครั้งที่ ๕

เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เข้ารับประกาศนียบัตร ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re- accreditation) ครั้งที่ ๕ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมีนาย สาธิต ปิตุเตชะ รมช. กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมแกรน ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น๒ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี