าตรวจเยี่ยมและปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ ๗๔

เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๖ พล.ท. วุฒิไชย อิศระ จก.พบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและปิดการฝึกภาคสนามหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ ๗๔ โดยมี พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามฝึก พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ.
  • 3BDFBB96-3F0F-45A2-8955-EA90545DD42C
  • 8CB0EAE9-AC46-4119-A787-FFEEFC4CF798
  • 9E802A78-7857-473F-A006-9D8E0813DAFC
  • 039CC74B-9E51-401C-B621-5F2ED30CA4FD
  • 9507D485-655C-4641-AC9F-E4ECAE0AEA2B
  • C4CCF947-B81C-4534-9C95-56FF7141D4FB
  • D4F70C4B-6CD1-4092-A3BC-1B35BC6344F1
  • FE4AE7CF-7A15-4BCB-AA97-B207C862FBB2