กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ รพ.อ.ป.ร. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนาย ปรัชญา เปปะตัง รอง ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ ณ วัดญาณเสน ตำบลโก่งธนู อ.เมือง จว.ลพบุรี